magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» A Kiskunsági NPI védett területei » Természetvédelmi területek » Csongrádi Kónya-szék
Csongrádi Kónya-szék
 

Csongrádi Kónya-szék TT (485 ha)

Védetté nyilvánítás ideje: 1998.
 
Kelet felé elhagyva a Duna-Tisza közi Hátság homokbuckákkal tagolt vidékét megváltozik a táj. Löszös, homokkal fedett hordalékkúp síkságra érünk. A lankás hátak között időszakosan vízzel borított szikes laposokat találunk. Ezek egyike a Csongrádi Kónya-szék. A múlt század végén a Csongrád- Kiskunfélegyháza vasútvonal megépítésével – alapvetően megváltozott a táj arculata. A vasút két részre osztotta a hajdan egységes területet és ezzel megváltoztatta a felszíni vizek mozgását is. A később épített lecsapoló csatorna aztán szinte teljesen kiszárította ezt a vidéket. Így a hajdani vízgazdag állapotok ma már csak foltokban, és csak kedvező időjárási feltételek között figyelhetők meg. Ennek ellenére a Kónya-szék egyes részein tavasszal jelentős vizek gyűlnek össze az itt költő parti madarak nagy örömére. A védett terület még ma is őrzi a szikes pusztai táj jellegzetes felszíni formáit és élővilágát. Növényzete a szikes pusztákon megszokott képet mutatja. A hátakon löszgyepek maradványaira bukkanhatunk. Az intenzív legeltetés miatt a tipikus lösznövények szinte eltűntek. Néhány gyakoribb faj, pl. a koloncos legyezőfű vagy a lila ökörfarkkóró azért megtalálható. A hátas részeket a vakszikes laposoktól magas szikpadkák választják el. A nagy vakszikes foltokat szik-erek és szikes mocsarak tarkítják. Itt elsősorban a sótűrő bárányparéj, pozsgás zsázsa, mézpázsit, fehér tippan, és a nedvesebb foltokban zsióka a jellemző. Valaha ezekben a laposokban nyár közepéig is megmaradtak a felszíni vizek.
A változatos élőhelyek és a mikrodomborzat és miatt a Kónya-szék állatvilága igen gazdag. Eddig 84 madárfajt figyeltek meg ezen szántóföldek közé ékelt területen.
A tulajdonviszonyának átalakulása miatt megváltozott a gyepek használata. Szinte teljesen megszűnt a legeltetés. Ennek hatására megindult a gyep regenerációja. A legeltetés hiánya miatt a szikeseken kedvezőtlen folyamatok indultak be. A rövid füvű, kopár felszíneken élő rovarok csökkenésével eltűnt a széki lile, amely korábban állandó lakója volt a vidéknek.
A legelés elmaradása miatt kissé átalakult terület azért még mindig gazdag madárvilágnak ad otthont. Ha az ősszel és a télen elég csapadék hullik, megtelnek a szikes laposok vízzel, és ennek köszönhetően tavasszal nagygodák, piroslábú cankók és más parti madarak nagy csapataival találkozhatunk a tavaszi kéklő vizű pusztán. A szikes puszták felett gyakran látható a vörös vércse, mely elhagyott szarka és varjú fészkekben költ. A szalakóta is csak táplálkozni jár ide, mert költésre megfelelő odút csak a környékbeli tanyák öreg nyárfáiban talál. A puszta télen sem csendesül el teljesen. A pockokra vadászó egerész- és gatyásölyv mellett láthatunk itt kisebb csoportokban táplálék után kutató foglyokat is.
A Kónya-szék területe szabadon látogatható.
 
 

 

 
   
 
2014. 01. 22. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design