magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Természetvédelmi területek » Hajósi homokpuszta
Hajósi homokpuszta
  Védetté nyilvánítás éve: 1998. Kiterjedése: 188 ha

Ahogy a Duna-Tisza közi Hátságon délebbre haladunk, egyre kevesebb természetvédelmi oltalom alatt álló területtel találkozhatunk. Pedig például az Illancs nevű kistáj területe igen gazdag felszíni formákban. Itt található az Alföld legmagasabb pontja a 174 méter magas Ólom-hegy is.
Valaha a természetes növényzet is nagyon fajgazdag lehetett. A kistáj talaja többnyire futóhomok, de néhol már megtaláljuk a lösz lerakódásának nyomait amit a természetes vegetáció is azonnal jelez.
Ennek köszönhetően a közel 200 hektáros védett terület nem csak felszíni formáiban, de növényzetében is igen különleges. A telepített erdők közé beékelődő gyepmaradvány már felszíni formáival is ámulatba ejti az ide látogatót. A meredek buckaoldalak helyett a lankásabb felszíni formák az uralkodók. A lankásabb helyeken a zárt homoki sztyepprét, míg a dombok meredek oldalain a nyílt homokpuszta-gyepek a jellemzők. Az uralkodó fűfaja a barázdált csenkesz és a magyar csenkesz természetes kereszteződéséből kialakult rákosi csenkesz, mely a homoki sztyeppréteken. az alacsonyabb humusztartalmú talajokon válik uralkodóvá. Ez a gyeptípus valaha az erdőssztyepp vegetáció uralkodó gyepje lehetett.
A gyep már kora tavasszal virágpompába öltözik. A sort február végén - március elején a tarka sáfrány kezdi. Vele egy időben nyílik az agárkosbor és a lilás-fekete szirmú fekete kökörcsin. Már áprilisban bontja szirmait a báránypirosító, és az itt igen gyakori homoki nőszirom is. Nyár elején bukkanhatunk rá a bennszülött növényünk, a homoki varjúháj sárga virágaira. Szeptember elején szinte lépni sem lehet a homoki kikerics rózsaszínű virágaitól.
A gyep állatvilágáról nem sokat tudunk. A gerincesek közül említést érdemel a zöld gyík, a rézsikló és az ürge. Ezeken kívül sok érdekes madárfajt is láthatunk a gyepeken táplálkozni, vagy felette átrepülni, melyek a környező erdőkben és bokros területeken költenek. Sokszor felfedezhetjük a gyepekben a vaddisznó túrásának nyomait, vagy a szarvas jellegzetes nyomait a puha homokban. Mindkét vadfaj a környező erdők gyakori lakója.
A terület szabadon látogatható, de megközelítése nem egyszerű, távol esik minden forgalmas úttól.

   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design