magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » Lezárult pályázatok » A Mártélyi-holtág élőhelyvédelmi célú rehabilitációja
A Mártélyi-holtág élőhelyvédelmi célú rehabilitációja
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Élőhelyvédelem, és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesített. A projekt előkészítésre elnyert támogatás teljes bruttó összege: 54 356 000 Ft. A pályázatot a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal konzorciumi együttműködésben valósítja meg.

 

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 


A projekt ütemezése:

A projekt előkészítési időszakának kezdő időpontja: 2012. július 31.

A projekt előkészítés megvalósulásának tervezett napja: 2013. augusztus 30.

 

A projekt célja:

A tervezett beavatkozások célja a Mártélyi-holtág, mint különösen veszélyeztetett vizes élőhely helyreállítása és fejlesztése, valamint az itt élő hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme. Ezt a vízpótlás és vízáramlás megteremtésével és a víztér öntisztuló képességét segítő természetes vízi élőhelyek helyreállításával és fejlesztésével lehet a leggyorsabban és a legköltséghatékonyabban elérni.

A fenti átfogó cél mentén az alábbi projekt specifikus célokat azonosíthatjuk:

-          A Mártélyi-holtág eutrofizációjának megállítása.

-           A Mártélyi-holtág vízminőségének fenntartható javítása, a biológiailag tiszta víz állapot elérése – a jelenlegi „JÓ” vízminőségről „KIVÁLÓ”-ra.

-          A holtágba jutó antropogén szennyezések nagy részének kizárása a Darvasszék-Mártélyi csatorna nyomvonalának megváltoztatásával – a tisztított szennyvíz, illetve csapadékvizek Tisza folyóba vezetésével.

-          A holtág zonális vizes élőhely-moziakjainak helyreállításával érvényesülő ökoton-hatáson keresztül a természetes faj- és élőhely diverzitás növelése. 

-          A jelenleginél nagyobb területnagyságú természetes vízfelület fenntartása, ezáltal a vizes élőhelyek növelése. 

-          Őshonos halfajok és kétéltűek szaporodásának, ivadék-nevelésének helyet adó vizes élőhelyek megújítása, őshonos hal fajok önfenntartó állományai kialakulásának elősegítése. 

-          A vizes élőhelyek természeti környezetének védelme terén megszerzett tapasztalatok, megoldási lehetőségek felmutatása más önkormányzatok, közösségek számára.

-          A munkaterületeken a tájidegen, özöngyom fásszárúak élőhelyi nyomásának csökkentése.

-          Tájesztétikai érték emelése.

-          A környezettudatosság kialakítása, elmélyítése, a helyi közösségek részvételének növekedése a természeti környezet védelmében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezett beavatkozások:

Megépítésre kerül a holtág északi vonalában egy Tisza-parti gravitációs bevezető műtárgy alkalmas bukóéles kialakítással. E műtárgyból a víz 1800-as csövön keresztül folyik a holtág irányába a csatorna végén előirányzott energiatörő vb. műtárgyon keresztül. Lényegében ez lesz a holtág kezdete.

Fontos része a projektnek a vízi tanösvény létesítményeinek megteremtése, melyek végpontjain csónakkikötők helyezkednek el. Ugyancsak a tanösvény részeként a holtág által körülvett hullámtéri területen kialakításra kerül egy ún. „tanóra hely”, ahol padok és asztalok biztosítják a szakmai vezetők részére a természetvédelmi ismeretek átadásának lehetőségét. A fejlesztés részeként egy csónakpark valósul meg nagyobb csoportok (20-25 fő) kisebb csoportokra bonthatósága érdekében. 

A vízpótlás lehetőségét biztosító Tisza-parti műtárgy rendszeren túlmenően az évek során leülepedett iszapot 150 000 m3 mennyiségben hidromechanizációs kotrással el kell távolítani a mederfenékről. 

A holtág visszavezető szakaszán a meglévő zsilip műtárgy mind építési, mind vízgépészeti rekonstrukciója szükséges, részben a jó vízzárás, másrészt a gépi működtetés érdekében. A zsilip műtárgy előtt a meglévő töltésbe bukóműtárgy épül a szabályozott vízszintek tarthatósága érdekében. 

A holtág mindkét végpontján elektromos energiaellátás szükséges a gépi meghajtású zsilipek érdekében. A vízkormányzást korszerű irányítástechnikai eszközökkel kell megvalósítani. A gravitációs bevezető műtárgy biztonságos megközelítése érdekében a hullámtéren javított kezelő út kialakítása szükséges, s nem utolsó sorban valamennyi műtárgy környezetében tereprendezés és a rézsűk védelme szükséges. Ez utóbbi szempontjából kiemelt jelentősége van a vízkivételi műtárgy környezetében kialakítandó partvédelemnek a jelen állapotában kissé elfajult Tisza-parton. 

A Darvasszék-Mártélyi csatorna nyomvonalát a Tisza I. fokú árvédelmi védvonalának keresztezését követően a hullámtéren új nyomvonalra kell áthelyezni, s a csatorna által szállított tisztított szennyvizeket, illetve időszakosan a csapadékvizeket közvetlenül a Tiszába kell vezetni.

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
2016. 12. 14. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design