magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » Lezárult pályázatok » Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás
Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás
 
 
 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság „Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás” A Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” című támogatási konstrukciója támogatásából megvalósult program záró sajtóanyaga.
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2007-3.2.1/A kódszámú, „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” című támogatási keretéből 81 529 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az „Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás”című projekt megvalósítására.
A projekt célja, hogy az Apaj község területén található Felső-Szúnyog pusztán élőhely-rehabilitációs tevékenységek megvalósításával helyreállítsa az ökológiai vízháztartás egyensúlyát, ezzel pedig lehetővé tegye az őshonos növénytársulások és gazdag állatvilág ismételt megerősödését.
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság azt várja a projekttől, hogy eredményeként visszaállítható a terület egykor jellemző természeti gazdagsága, biztosíthatók lesznek a fenntartható gazdálkodás feltételei, ezek pedig pozitív hatással lesznek a térség népességmegtartó képességére.
 
Az Apaj község területén fekvő Felső-szúnyogpuszta a Felső-Kiskunsági szikes puszták elnevezésű nemzeti parki terület része. Az egykor gazdag vízellátású, tocsogós, vízállásos részekben bővelkedő szikes puszta kiemelkedően gazdag élőhely volt, ami mellett biztosítani tudta a helyi lakosság megélhetését is.
 
A természeti értékekre figyelemmel nem levő vízelvezetés, területrendezés, illetve a klímaváltozás miatt mára rendkívül felgyorsult az ökológiai vízháztartás egyensúlyának romlása – a területről évről évre több víz távozik, mint amit pótlódik. A kiszáradó élőhelyeken a szárazságot jobban tűrő, gyorsan terjedő, tájidegen inváziós fajok szorítják ki az őshonos növény- és állatvilágot. Apajpusztán azonban mindezen nehézség ellenére is megtalálhatók olyan természeti értékek, mint a csak Pannóniában őshonos sziki őszirózsa, a réti csík, a fokozottan védett gólyatöcs, túzok, réti sas vagy éppen a vidra.
 
A terület ma a nemzetközi jelentőségű vizes területek védelmét szolgáló Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozó országos jelentőségű védett, egyben NATURA 2000 terület.
 
A terület vagyonkezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Az Igazgatóság célja az, hogy megóvja Apajpuszta természeti értékeit és biztosítsa azok tartós fennmaradásának feltételeit!
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a mesterséges beavatkozások által okozott problémák orvoslása érdekében pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások (Kódszám: KMOP-2007-3.2.1/A)” pályázati konstrukciójára, ahol ezen célja megvalósítására 81 529 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatást 100 %-ban az Európai Unió biztosította.
A projekt megvalósítása során a célokat a tervezettnél kevesebb összeg, összesen 64 518 957 Ft-t felhasználásával valósítottuk meg. Ezt a 17 010 043 Ft megtakarítást a közbeszerzésen megjelent jelentős árversennyel értük el.
 
A projekt 2009. márciusában indult és 2009. novemberében ér véget. A kivitelezési munkák befejeződtek, ennek során megvalósultak az alábbi indikátorok:
 
1) A Felső Kiskunsági Szikes Puszták területén belül a Felső-Szúnyogpuszta 50 ha-os területén az Igazgatóság helyreállította a természetes domborzati és vízjárási viszonyokat
 
2) Ennek hatására további újabb 50 ha terület vízellátását biztosítják az akadálymentesen áramló felszíni elöntések , így összességében 100 ha-os területen sikerült a természeteshez hasonló éves elöntéseket és természeti állapotot rekonstruálni
 
3) A fenti célok érdekében felszámoltunk 18 889 folyóméter egykori belvízelvezető, és betápláló csatornát, továbbá rekonstruáltunk további 15 596 folyóméter depóniát és a terület elárasztásához ma is szükséges vízpótló csatornát
 
4) A vízellátás érdekében beszereztünk egy mobil dízel szivattyút, mivel a természetes elöntések ma már nem biztosíthatók gravitációs úton
 
5) a szárazodás és mesterséges beavatkozások miatt a területen tömegesen megjelent keskenylevelű ezüstfa mintegy 20 ha-os területen került kivágásra és elszállításra, ezzel ismét teret engedve a természetes növényzet terjedésének.
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projekt eredményeként biztosítani tudja a terület ökológiai vízháztartásának egyensúlyát, ezzel pedig a természeteshez közeli életfeltételeket az őshonos növénytársulások és életközösségek számára.
 
A fejlesztések hatására lehetővé válik, hogy a rehabilitált élőhelyen megerősödjenek a nemzeti és Európai Uniós természeti kincs részét képező fajok populációi, életközösségei. Az Igazgatóság a közösségi forrásokkal való felelős gazdálkodás, az elért eredmények fennmaradása érdekében a helyreállított természeti területek vízellátását szivattyús vízpótlással, fenntartható, természetközeli kezelését pedig az őshonos szürkemarha gulyák általi legeltetésével biztosítja.
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projekt eredményei és kiterjesztései érdekében szorosan együttműködik a térség gazdálkodóival, önkormányzataival és társadalmi szervezeteivel. Célja, hogy az élőhelyrehabilitációs beavatkozások minél nagyobb területen fejthessék ki pozitív természetvédelmi és vízmegtartási hatásukat, továbbá összekapcsolódhassanak más, térségi gazdálkodói, természetvédelmi kezdeményezésekkel.
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a megvalósítás során törekszik ugyanakkor arra is, hogy az így elért eredmények megismerhetővé, bemutathatóvá váljanak – akár a mozgásukban, látásukban vagy éppen hallásukban korlátozottak számára is. A projekttől az Igazgatóság azt is várja, hogy a rehabilitáció a helyi közösségek számára eszmei értékén túl, az ökoturizmus és az ökogazdálkodás révén gazdasági előnyökkel, megélhetést biztosító lehetőségek megnyílásával hozzájárulhat a kiskunság vidéki népességmegtartó képességének fennmaradásához is.
 
 
 
Dr. Vajna Tamásné igazgató Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
 
 
 
 
   
 
2016. 12. 14. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design