magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » VEKOP pályázatok » Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása és tájba illesztése a nemzeti park területén
Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása és tájba illesztése a nemzeti park területén
 

Pályázat címe: Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 Projekt azonosítója: VEKOP-4.2.1-15-2016-00007

Támogató szerv: Nemzetgazdasági Minisztérium, Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 420.655.896 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

 Projekt időtartama: 2016.08.01. – 2021.03.31.

 

A projekt célja:

 

A projekt első és legfontosabb célja a közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípus, a „1530 Pannon szikesek” élőhelykomplex vízháztartási viszonyainak javítása azáltal, hogy a mesterséges vonalas létesítmények megszüntetésre kerülnek.  A tervezett beavatkozások pozitív hatásai természetközeli, illetve degradált élőhelyeket egyaránt érintenek.

Előbbiek esetében a kedvezőbb ökológiai állapot kialakulása, utóbbiak esetében a természetes ökológiai folyamatok elősegítése valósul meg. Az érintett élőhelyek többségét a szikes jelleg és a felszíni vízhatás, vízzel telített talaj jellemzi (szikes rétek, zsiókás mocsarak, mézpázsitos szikfokok, ürmöspuszták, cickórós puszták). Mindkét jellemzőt a természetes ökológiai folyamatok ellenében befolyásolja a területen jelenlévő árok és töltésrendszer.

A projekt célja kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása. A célterület (1500 ha) jelentős része közösségi szempontból kiemelt jelentőségű pannon szikes (1530) élőhelytípus, melynek állapotát jelentősen javítaná a tervezett beavatkozás. E mellett a terület a hazai túzok állomány egyik legfontosabb fészkelő és szaporodó területe. A beavatkozásokkal nem csak új élőhelyet lehetne teremteni a faj számára, de a csatornák és gátak eltűnésével jelentősen csökkenne a predátorok (róka, borz, dolmányos varjú, szarka) élőhelye, ezzel párhuzamosan állománynagysága, így a túzok életfeltételei is jelentősen javulnának.

 

A projekt tevékenységei:

A projekt eredményeként megtörténik kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és gát felszámolása, tájba illesztése, a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása.

Ezek következményeként a területen a felszíni vizek mozgása újra a természetes viszonyoknak megfelelően történik majd, ezáltal a terület növényzeti zonációja is a természetes állapotoknak megfelelően átrendeződik, állapota jelentősen javul közel 1500 hektáron.

Ez az átalakulás nem csak a növényvilágra gyakorol majd pozitív hatást, hanem a hozzájuk kapcsolódó állatvilágra is. Többek között jelentősen javulnak az itt költő túzokállomány életfeltételei. A felszíni vizek természeteshez közelítő állapota kedvező fészkelési feltételeket teremt olyan fokozottan védett és Natura 2000 jelölő fajok számára, mint a piroslábú cankó és a nagy goda.   

 

További információ:

Vajda Zoltán, pályázatkezelési és fejlesztési osztályvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: vajdaz@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4552 
   
 
2016. 12. 21. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.
Fehértavi darvadozás 2017.
www.kolon-to.com
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design