magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Helyi jelentőségű védett területek » Bácsalmás
Bácsalmás
  Kossuth park

A mintegy négyhektáros, bekerített park – amelynek bejáratánál tábla figyelmezteti a látogatót arra, hogy védett területen jár – Bácsalmás központjában található. Beléptünkkor azonnal szemünkbe ötlik a csatornával határolt gyep szegélyében álló kocsányos tölgyek csoportja. Magasságuk, hatalmas lombkoronájuk alapján fák igencsak korosnak tekinthetőek.
A park említést érdemlő fásszárúfajai közé tartozik még a hegyi, mezei és korai juhar, a keleti platán, a vadgesztenye és a tiszafa. A csatornát szegélyező kőrisek és fűzek sok madárfaj számára biztosítanak élőhelyet. A park élővilágának kutatásával a Bácsalmási Természetvédelmi Egyesület foglalkozik, munkájuk eredményeit a terület jellemző növény- és állatfajait bemutató tábla ismerteti.
A gazdag rovarvilágot olyan fajok képviselik, mint a kis és a védett nagy hőscincér, az ormányos virágbogár, a golyógubacsdarázs és a védett kardoslepke, védett madárfajaink közül a jégmadár, a kuvik, a zöld küllő és a nagy fakopáncs előfordulása egyaránt bizonyított. A szabadon látogatható park fennmaradása a város és a helyi természetvédelmi egyesület gondos munkájának köszönhető.


Mosztongai-tavak

A Mosztongamajor környéki, 45 hektárnyi, 1995 óta védett vízállásos területek, tavak Bácsalmástól négy kilométerre, a településtől délre, a bajmoki határátkelőhely felé vezető út mentén helyezkednek el. A főként mészlepedékes csernozjomtalajon elsősorban a szántóföldi kultúrák a jellemzőek. Az egykori természetes vízgyűjtő a Kígyós-patak volt, amelyet 1926-ban szabályoztak: a keskeny medrű tavak a terepadottságok következtében, az észak–déli löszvölgyekben futó vízfolyások elzsilipelésével jöttek létre.
A több egységből álló tórendszer egy részét régóta hasznosítják horgásztóként is. A nagyobb vízfelületeket nádas-sásos-gyékényes, fűzbokrokkal tarkított partsávok szegélyezik, amelyek néhány pár gémfélének kínálnak fészkelőhelyet. Az ex lege védett Mosztongai-tavak helyi jelentőségű természetvédelmi terület egyben a Natura 2000 hálózat (176 ha) része is.
A várostól öt-hat kilométerre délnyugatra egy 12 hektáros horgásztavat is létesítettek, amelyet a helyi – közel 400 tagot számláló – horgászegyesület kezel. – ez viszont nem áll védelem alatt.

Sóstó

A mintegy 28 hektáros, 1995 óta védett terület – a meder és a délkeleti partsáv erdőrészlete – Bácsalmástól délre fekszik, és legegyszerűbben az Almás nevezetű vasúti megállótól érhetjük el. A Sóstó nyugati, négyhektáros része országos jelentőségű természetvédelmi terület: a part menti löszmagaslatok és a kocsányos tölgyes tisztásai hazánk egyik legnagyobb gyapjasgyűszűvirág-állományának termőhelyei.
A védett, többé-kevésbé állandó vízborítású tó legdélebbi szikes tavaink közé tartozik, az itt fészkelő madárfajok közül a fokozottan védett gólyatöcs mindenképpen említést érdemel. A tó körüli tölgyerdő kora harminc évre tehető.

Templompark

Az 1,2 hektáros, 1995 óta védett Templompark – korábbi nevén Városközponti közpark – faállományát nagyobbrészt örökzöldek, idősebb tölgyek és platánok alkotják. A városképi szempontból értékes zöld felület a lakosság pihenését is szolgálni hivatott.


Védett fák és fasorok

1. Gróf Széchenyi utcai platánok
A hat platán 1995 óta védett. A fák kora 80-100 év. Korábban több platán állt itt, sajnos az építkezések miatt néhányat kivágtak.

2. Kelebia–bajai út menti fehér nyár
A hetven-nyolcvan év körüli fa 1995 óta védett. Korábban három nyárfa állt egymás mellett, ebből csak ezt az egyet sikerült megmenteni. A fa mögötti vizenyős gyepterület a Kígyós medréhez kötődik, melyen korábban kisebb nyárfa csoportok álltak. Az említett gyepterületen orchideafajok találhatók, ezért védetté nyilvánítása folyamatban van

3. Szent János utcai vadgesztenyefasor
A 12 egyedből álló fasort 1995-ben nyilvánították védetté. Egyedeit az aknázó moly veszélyezteti, belterületen a permetezésük nehézkes.
   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design