magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Helyi jelentőségű védett területek » Bácsalmás
Bácsalmás
  Kossuth park

A mintegy négyhektáros, bekerített park – amelynek bejáratánál tábla figyelmezteti a látogatót arra, hogy védett területen jár – Bácsalmás központjában található. Beléptünkkor azonnal szemünkbe ötlik a csatornával határolt gyep szegélyében álló kocsányos tölgyek csoportja. Magasságuk, hatalmas lombkoronájuk alapján fák igencsak korosnak tekinthetőek.
A park említést érdemlő fásszárúfajai közé tartozik még a hegyi, mezei és korai juhar, a keleti platán, a vadgesztenye és a tiszafa. A csatornát szegélyező kőrisek és fűzek sok madárfaj számára biztosítanak élőhelyet. A park élővilágának kutatásával a Bácsalmási Természetvédelmi Egyesület foglalkozik, munkájuk eredményeit a terület jellemző növény- és állatfajait bemutató tábla ismerteti.
A gazdag rovarvilágot olyan fajok képviselik, mint a kis és a védett nagy hőscincér, az ormányos virágbogár, a golyógubacsdarázs és a védett kardoslepke, védett madárfajaink közül a jégmadár, a kuvik, a zöld küllő és a nagy fakopáncs előfordulása egyaránt bizonyított. A szabadon látogatható park fennmaradása a város és a helyi természetvédelmi egyesület gondos munkájának köszönhető.


Mosztongai-tavak

A Mosztongamajor környéki, 45 hektárnyi, 1995 óta védett vízállásos területek, tavak Bácsalmástól négy kilométerre, a településtől délre, a bajmoki határátkelőhely felé vezető út mentén helyezkednek el. A főként mészlepedékes csernozjomtalajon elsősorban a szántóföldi kultúrák a jellemzőek. Az egykori természetes vízgyűjtő a Kígyós-patak volt, amelyet 1926-ban szabályoztak: a keskeny medrű tavak a terepadottságok következtében, az észak–déli löszvölgyekben futó vízfolyások elzsilipelésével jöttek létre.
A több egységből álló tórendszer egy részét régóta hasznosítják horgásztóként is. A nagyobb vízfelületeket nádas-sásos-gyékényes, fűzbokrokkal tarkított partsávok szegélyezik, amelyek néhány pár gémfélének kínálnak fészkelőhelyet. Az ex lege védett Mosztongai-tavak helyi jelentőségű természetvédelmi terület egyben a Natura 2000 hálózat (176 ha) része is.
A várostól öt-hat kilométerre délnyugatra egy 12 hektáros horgásztavat is létesítettek, amelyet a helyi – közel 400 tagot számláló – horgászegyesület kezel. – ez viszont nem áll védelem alatt.

Sóstó

A mintegy 28 hektáros, 1995 óta védett terület – a meder és a délkeleti partsáv erdőrészlete – Bácsalmástól délre fekszik, és legegyszerűbben az Almás nevezetű vasúti megállótól érhetjük el. A Sóstó nyugati, négyhektáros része országos jelentőségű természetvédelmi terület: a part menti löszmagaslatok és a kocsányos tölgyes tisztásai hazánk egyik legnagyobb gyapjasgyűszűvirág-állományának termőhelyei.
A védett, többé-kevésbé állandó vízborítású tó legdélebbi szikes tavaink közé tartozik, az itt fészkelő madárfajok közül a fokozottan védett gólyatöcs mindenképpen említést érdemel. A tó körüli tölgyerdő kora harminc évre tehető.

Templompark

Az 1,2 hektáros, 1995 óta védett Templompark – korábbi nevén Városközponti közpark – faállományát nagyobbrészt örökzöldek, idősebb tölgyek és platánok alkotják. A városképi szempontból értékes zöld felület a lakosság pihenését is szolgálni hivatott.


Védett fák és fasorok

1. Gróf Széchenyi utcai platánok
A hat platán 1995 óta védett. A fák kora 80-100 év. Korábban több platán állt itt, sajnos az építkezések miatt néhányat kivágtak.

2. Kelebia–bajai út menti fehér nyár
A hetven-nyolcvan év körüli fa 1995 óta védett. Korábban három nyárfa állt egymás mellett, ebből csak ezt az egyet sikerült megmenteni. A fa mögötti vizenyős gyepterület a Kígyós medréhez kötődik, melyen korábban kisebb nyárfa csoportok álltak. Az említett gyepterületen orchideafajok találhatók, ezért védetté nyilvánítása folyamatban van

3. Szent János utcai vadgesztenyefasor
A 12 egyedből álló fasort 1995-ben nyilvánították védetté. Egyedeit az aknázó moly veszélyezteti, belterületen a permetezésük nehézkes.
   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design