magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » KEHOP pályázatok » A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzése és fejlesztése, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítása
Oldaltérkép
 

Felső menü
Haszonbérleti pályáztatás
Pályázatok
KEHOP pályázatok
A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása
Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén
Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése
Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké
A természetvédelmi őrszolgálat komplex fejlesztése
Naprózsa Ház a homokon
A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon
A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavának, a szegedi Fehér-tó medrének rekonstrukciója 130 ha-on
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzése és fejlesztése, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítása
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén
Elfelejtett jégkori képződmények nyomában – Alapszelvények rekonstrukciója a Duna—Tisza közén
A fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben
VEKOP pályázatok
Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása és tájba illesztése a nemzeti park területén
LIFE pályázatok
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében
A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében
Élet az erdőben - Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével
Lezárult pályázatok
„Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019)
Előkészítés
Hírek
Tartalom
Projektzáró rendezvény
Projektfilm
Tájidegen inváziós növények visszaszorítása
A soltszentimrei szikes puszta élőhely-rekonstrukciója (II. ütem)
Vizes élőhelyek rekonstrukciója a Kiskunsági Nemzeti Park területén – Kelemen-szék, Bugac
A Fejetéki-mocsár vízmegőrzése
Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés
Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon 1.
A Mártélyi-holtág élőhelyvédelmi célú rehabilitációja
A Gátéri Fehér-tó vízrendezése
Elfelejtett kulturális és természeti örökségünk felfedezése a magyar-szerb határ menti régióban
Tartalom
Kutatás
Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezetfejlesztési programja
Kiskunsági élőhelyek kétéltű-populációinak védelme
Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon 2.
A Kisapaji-rét vizes élőhely rekonstrukciója
Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás
A LEGMODERNEBB GÉPEK A TERMÉSZETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN
Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
Natura 2000 fenntartási tervek
Közbeszerzés
2009
Apaj vizes élőhely rekonstrukció_KEOP-3.2.1A-2008-0003
bálázó és szárzúzó gépek beszerzése
Bugacpusztaháza volt szovjet katonai terület és Öregcsertő korábbi magyar katonai terület tényfeltárási feladatainak ellátása
Kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti kár felszámolása Balástya környékén
KNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken fahasználatok elvégzése
KNPI gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése, a KNPI saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetése_2009
KNPI gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése, a KNPI saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetése_2010
Tömegtakarmány, élőállat és erdei választék fuvarozása
2010
KMOP-3.2.1A-09-2009-0011_Kisapajrét természeti értékének visszaállítása
ÁLLATTARTÁS_2011
FAHASZNÁLAT_2011
KEOP-3.1.2-2F-09-2009-0014_Élő természeti értékek megőrzése és védelme a Kiskunságban
KEOP-3.1.2-2F-09-2009-0014_Élőhelyek természeti értékének megőrzése a Kiskunságban
KEOP-3.1.2-2F-09-2009-0014_Élőhelyrekonstrukció invazív növényírtás
KEOP-3.1.2-2F-09-2009-0014_Terepi adatgyűjtó eszközök és szoftverek beszerzése_eljárás 1. része
KMOP-3.2.1-A-09-2009-0011_Terepi adatgyűjtő eszközök és szoftverek beszerzése_eljárás 2. része
KEOP-7.3.1.2-09-2009-0012_Tanácsadó kiválasztás
Szerbia IPA Határon Átnyuló Együttműködési Program keretében Természetvédelmi mentőközpont és állategészségügyi monitorozó rendszer kialakítása a határrégiókban
fényképezőgép beszerzése
GPS és szoftver
informatikai eszközök
spektív
2011
KEOP-3.0.0_Lakitelek-Tőserdő Kontyvirág Erdei iskola infrastruktúrális fejlesztése
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0023_Kivitelezési munkák
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0023_Műszaki ellenőri tevékenység ellátása
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0023_PR és tájékoztatási feladatok ellátása
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0025_Kivitelezési munkák
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0025_Műszaki ellenőri tevékenység ellátása
KEOP-3.1.2-2F-09-2010-0025_PR és tájékoztatási feladatok ellátása
KEOP-7.3.1.2-09-2010-0024_PR és tájékoztatási feladatok ellátása
KEOP-7.3.1.2-09-2010-0024_Részleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása
LIFE-06NATH000104_Vállalkozási szerződés keretében 17 hektár fekete fenyő kitermelése Kiskunmajsa térségében
Tömegtakarmány, élőállat és erdei választék fuvarozása
Tájékoztató a közbeszerzési eljárásokban megkötött szerződések teljesítéséről
2012
Mezőgazdasági erő- és munkagépek ill. berendezéseik szervízszolgáltatása
Tömegtakarmány, élőállat és mezőgazdasági gépek fuvarozása
KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével
KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével – Fülöpszállás, kígyósháti telep
Kontyvirág Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése
KNPI vagyonkezelésében lévő száraz és nedves gyepek, természetvédelmi céllal művelt szántók és vizes élőhelyek kezelésére szolgáló gépek beszerzése
Körzeti erdőterv szerinti erdőművelés a 2011-es évre
Tájékoztató a közbeszerzési eljárásokban megkötött szerződések teljesítéséről
A Gátéri Fehér-tó vízrendezése
Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén
Halmok az évszázadok sodrásában - Megvalósíthatósági tanulmányok és költség-haszon elemzésének elkészítése
Halmok az évszázadok sodrásában - építéshatósági engedélyezési- és kiviteli terv készítése, engedélyeztetés
2013
Tájékoztató a közbeszerzési eljárásokban megkötött szerződések teljesítéséről
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évi közbeszerzési terve
2014
Tájékoztató a közbeszerzési eljárásokban megkötött szerződések teljesítéséről
2015
Tájékoztató a közbeszerzési eljárásokban megkötött szerződések teljesítéséről
2017
KEHOP-4.1.0-15-2016-00036_Naprózsa Ház új fogadó- és bemutatóépület létesítése a fülöpházi Naprózsa Erdei Iskola területén
LIFE13 NAT/HU/000081 Szalakóta Látogatóközpont kivitelezési munkálata
Hírek
Galéria
Partnerek
Vadonleső
Webtérkép
Hirdetmények
A Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület ideiglenes védetté nyilvánítása
A Bajai földikutya rezervátum természetvédelmi terület védetté nyilvánítása és természetvédelmi kezelési terve
A Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület védetté nyilvánítása és természetvédelmi kezelési terve
BBB

Bal oldali menü
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat
Üvegzseb
Költségvetési alapokmány 2008.
Költségvetési alapokmány 2005.
Költséghatékonyság intézkedések 2005.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jogszabályi háttér
Szakmai oldalak
Aktuális kutatási programok
Fejlesztési terv
Kezelési tervek
Natura 2000
Nemzetközi egyezmények
Címek, elérhetőségek
Közbeszerzési terv
Éves beszámolók
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Környezeti nevelés
Környezeti nevelési programok a Természet Házában
Naprózsa Erdei Iskola
Kontyvirág Erdei Iskola
Turizmus, idegenforgalom
Pusztai házirend
Bemutatóhelyek, múzeumok
Természet Háza
Tisza-völgyi bemutatóház, Szatymaz
Bugaci Pásztormúzeum
Tiszaalpár - Árpád-kori falu rekonstrukció
Túranaptár 2019.
Túrautak, túraajánlatok
Természet Háza programjai 2019.
A szolgáltatások árai 2019.
Tanösvények
Ásotthalom - Csodarét tanösvény
Bugac - pusztai körséta utak (Madarak és Fák útja, Boróka tanösvény) és látogatható létesítmények
Császártöltés - Vörös mocsár tanösvény
Császártöltés - Natura Tanösvény
Csólyospálosi Földtani Feltárás TT - Varangykő tanösvény
Felső Kiskunsági puszta - Réce tanösvény
Felső Kiskunsági tavak - Gulipán tanösvény
Fejeték-tanösvény - Kiskunhalas
Fejetéki-mocsár
Élőhely-rekonstrukció
A táj egykor és ma
A lápok titokzatos világa
Csíkászok és pákászok
Zsombékról zsombékra
Erdő a lápban
Orchideák otthona
Üde vagy száraz?
Odúkültő madarak
Fülöpházi buckavidék - Báránypirosító és Garmada tanösvény
Izsáki Kolon-tó - Aqua Colun tanösvény
Kecel - Erdészeti Tanösvény
Mártély - Ártéri tanösvény
Mórahalom - Bölömbika tanösvény, Nagyszéksós-tó
Mórahalom - Csipak tanösvény, Csipak-semlyék
Orgoványi rétek - Rekettye tanösvény
Peszéradacsi rétek - Kosbor tanösvény
Péteri-tó - Vöcsök tanösvény
Szegedi Fehér-tó - Sirály tanösvény
Szikra és az Alpári rét - Kontyvirág tanösvény
Szelidi-tó - Kékmoszat tanösvény
Dunatetétlen - Széki lile tanösvény
Dunatetétlen - Csárda-halom
Érsekhalmi földvár
Vaskúti halmok
Tiszaalpári földvár - Földvár tanösvény
Bodoglár, Tartós szegfű tanösvény
A Kiskunsági NPI védett területei
Kiskunsági Nemzeti Park
A Duna-Tisza köze földtani fejlődéstörténete és földtani értékei
Felső-Kiskunsági puszta
Felső-Kiskunsági tavak
Kolon-tó
Fülöpházi buckavidék
Orgoványi rétek
Bugac
Szikra és az Alpári-rét
Peszéradacsi rétek
Miklapuszta
Egyes védett természeti területek kezelési tervei
Tájvédelmi körzetek
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
Mártélyi Tájvédelmi Körzet
Körös- éri Tájvédelmi Körzet
Természetvédelmi területek
Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye
Csongrádi Kónya-szék
Pusztaszeri Hétvezér emlékmű
Császártöltési Vörös mocsár
Csólyospálosi Földtani Feltárás Természetvédelmi Terület (dolomitos mészkő és dolomitiszap feltárás)
Érsekhalmi Hétvölgy
Hajósi homokpuszta
Hajósi kaszálók és löszpartok
Kéleshalmi homokbuckák
Kiskőrösi turjános
Kiskunhalas, Fejetéki mocsár
Kunfehértói holdrutás erdő
Kunpeszéri Szalag erdő
Péteri-tó
Pusztaszeri Fülöp-szék
Szelidi-tó
Kalmár-erdő
Pirtói homokbuckák
Helyi jelentőségű védett területek
Bácsalmás
Borota
Bugac
Császártöltés
Dunapataj
Érsekcsanád
Fülöpszállás
Hajós
Harta
Homokmégy
Kecel
Kecskemét
Kelebia
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Ordas
Pirtó
Szabadszállás
Ex lege védett területek
Kunhalmok, földvárak
Földtani alapszelvények
Természetvédelmi őrszolgálat
Kezdetektől – Történeti áttekintés
Természetvédelmi Őrszolgálat Magyarországon
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
Nemzeti Park Igazgatóságok
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
A múlt emlékei
Árpád-kori templom Soltszentimrén
Web tanösvények
Kelemen-szék: Gulipán tanösvény
1. állomás
2. állomás
3. állomás
4. állomás
5. állomás
6. állomás
Állami földterületek igénybevétele
Kapcsolat
Közérdekű adatok

Aloldalak
2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
3.1.1. KNPI éves költségvetése
3.1.2. KNPI éves költségvetés beszámoló
A nemzeti park törzsterületei
A projekt időbeosztásal és költségterve
A Termélszet Háza programjai 2017.
Balástya-Kistelek közötti átjárók
Betyárok a kecskeméti pusztákon
Cseppentő Attila lovasai
Egyéb pályázatok
Erdő törvény
Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztések, szerződések
Fehértavi Darvadozás
Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
Haszonbérleti pályáztatás
Haszonbérleti pályáztatás Kunpeszér 2
Haszonbérleti pályáztatás Kunszentmiklós 2
Helyi jelentőségű védett területek
kaszálás bejelentése
Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék
KNPI-nél végzett vizsgálatok ellenőrzések
KNP kiadványok
Környezetvédelmi törvény
Közbeszerzési információk
Közérdekű adatigénylés - adatszolgáltatás
Közszolgáltatások
Kunkapitány
Kunok a Kiskunságban
Madaras földtani alapszelvény
Madarassy László
Managing_forest_steppes
Mórahalom-Röszke közötti átjárók
Működési statisztkák
Natura 2000 fenntartási tervek
Ópusztaszer melletti átjárók
Öthalom földtani alapszelvény
Ötmillió Ft-ot elérő és meghaladó szerződések
Pásztor Emília
Segítség Natura 2000 területeken gazdálkodóknak
Szent Mihály-napi hagyományok
Tájvédelmi Körzetek
Terelőrendszerek
Térkép
térképek
Természetvédelmi Területek (TT)
Természetvédelmi törvény
Termőföldek haszonbérleti pályázati felhívásai
Védett természeti területek és értékek nyilvántartása
viperdepredationbybadgersandfoxes

   
 
1970. 01. 01.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design