magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Természetvédelmi területek » Pusztaszeri Fülöp-szék
Pusztaszeri Fülöp-szék
  Védetté nyilvánítás éve: 1990. Kiterjedése: 41 ha

A mindössze 41 hektáros védet terület a Duna-Tisza közi Hátság kelet peremén a hajdan nagyszámú szikes tavak egyik maradványa. A szántóföldekkel, tanyákkal körülvett kicsiny tó parti zónája igen jellegzetes. Viszonylag magas, 50-60 cm-es tereplépcsővel megy át a tómedret körülvevő vékony gyepsávba. A Duna-Tisza közére általánosan jellemző csapadékhiány következtében ebben a tóban sem volt már közel tíz éve ideális mennyiségű víz. Jellemzője a hátsági szikes tavaknak, hogy vízutánpótlásuk egyrészt a lehulló csapadékból, másrészt a talajban leszivárgó – általában magas sótartalmú - vizekből kapják.
A tavak medrének vegetációját mindig a vízborítás határozza meg. Igaz ez a Fülöp-szék esetében is. Míg megfelelő volt a vízborítás a tó jelentős része növényzetmentes volt. A szinte egész éven át folyamatos vízborítás elmaradásával megindult a tómeder benövényesedése. A sziki mézpázsit előretörése miatt a tómederben vakszikes részeket csak kis foltokban találunk.
A tó parti zónájának növényzete is átalakult a túllegeltetés miatt. Ennek következtében tömegessé vált a tövises iglice. Ennek ellenére az agárkosbor és az jellegzetes illatáról elnevezett poloskaszagú kosbor is gyakori a területen.
A tó madárvilága - megfelelő vízborítás esetén - igen gazdag. Eddig 159 fajt figyeltek meg a tavon és közvetlen környékén, ebből 29 faj sikeresen költött is. A legfontosabb fészkelő közé tartozik a gulipán és a sziki lile. Gyakran láthatjuk a bíbicet és a piroslábú cankót is. A Fülöp-szék vonulási időszakokban is igen fontos, mint táplálkozó és pihenőhely.
A tó tájképi értéke sem elhanyagolható. A környéken levő tanyákkal hűen őrzik a kiskunsági táj hagyományos képét.
   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design