magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » KEHOP pályázatok » Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén
Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázat címe: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatási feltételeinek megteremtése a Duna-Tisza közén

 Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00071

Támogató szerv: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 270.000.000 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2017.01.01. – 2019.12.29.

 

A projekt célja:

 

 

A projekt célja, hogy megalapozzuk egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő, interaktív, tematikus bemutató-hálózat infrastruktúráját (fogadóépületek, beltéri- és szabadtéri kiállítások és foglalkoztató-bemutató útvonalak) a Kiskunsági Nemzeti Park Natura 2000 vizes élőhelyeinek bemutatására, továbbá fejlesszük a bemutatás és szemléletformálás, valamint a tájékoztatás eszközrendszerét.

A fejlesztés révén kialakítandó bemutatási infrastruktúra-fejlesztés nagy részben kapcsolódik a nemzeti park már meglévő bemutatási infrastruktúra-hálózatához. A célterületek országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek, ahol hagyományosan szoros kapcsolat alakult ki a helyi lakossággal és oktatási intézményekkel.

Tervezett programjaink másik célja a Natura 2000 területek helyes kezelésének ismertetése, elfogadtatása a helyi települések gazdálkodóival. Cél a jövőbeni élőhelyfejlesztések társadalmi megalapozottságának megteremtése. Fel kívánjuk hívni a figyelmet a területen élő közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmére.

 

 

A projekt tevékenységei:

A projekt négy területen valósul meg négy, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő védett területen:

1.       az izsáki Kolon-tónál a Kolon-tavi Fürkésző,

2.       a Császártöltési Vörös-mocsár természetvédelmi területen az Ős-Dunai kalandok a Vörös-mocsárban,

3.       a Pusztaszeri tájvédelmi körzet területén a szegedi Fehér-tónál a Natura 2000 vizes élőhely bemutatóhelyek a Dél-Alföldön,

4.       és Mórahalmon a Nagyszéksós-tónál a Natura 2000 információs pont.

A fejlesztés által érintett négy helyszín mindegyikén alapvető infrastrukturális hiányosságokat pótol a projekt.

Fogadóépületeket, több korosztályt kiszolgáló interaktív kiállításokat és kültéri-beltéri játékokat, táblákat, fali tablókat tervezünk, amelyek nagyban segítik a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos információk feldolgozását, a jelölő fajok és élőhelyek bemutatását.

A Kolon-tónál „Kolon-tavi Fürkésző” elnevezésű bemutatóházat alakítunk ki, melynek nevét is már a környező települések lakossága választotta ki. Az épület alkalmas 48 fő befogadására, akik számára előadásokat, fórumokat tarthatunk. Az előadótermet kiegészíti egy kisebb méretű foglalkoztató, ahol a gyerekek számára a korosztályuknak megfelelő foglalkozásokat tudunk tartani. A bemutatóház környezetét közparkként kívánjuk kialakítani, hogy az bármikor szabadon látogatható legyen. A házhoz kapcsolódó közösségi térben kialakítunk egy digitális tanösvényt.

A bemutatóházból indul ki foglalkoztató tanösvényünk, mely az általános iskolások számára nyújt programot. Megismerteti a gyerekekkel a helyi természeti értékeket. Főbb témáink során a nádasok, az erdők, a rétek és a homokbuckák élővilágát mutatjuk be.

 

A császártöltési Vörös-mocsárnál bővül a tanösvény útvonala, így a löszparti kilátót és a tőzeggödrök nyíltabb vízfelületét, illetve a löszfal madárlakóit és a lösznövényzet értékes vegetációját is be tudjuk mutatni. A terepi berendezések fejlesztésével, bővítésével (madármegfigyelő torony, fedett pihenőhely, halászati bemutatóstég) úgy emelhető a terület élővilágának megfigyelésére, bemutatására érkező látogatók létszáma, hogy az zavartalan, illetve csekély, de a fajok élettevékenységére semleges hatással bíró zavarás mellett történhet.

A meglévő, de elavult Tisza-völgyi Bemutatóház telkén kialakítunk egy építészeti megjelenésében és megoldásaiban is fenntartható épületet a szegedi Fehér-tónál, melyben a beltéri kiállítások és a kültéri tájékoztatók tematikája kiemelten foglalkozik a Natura 2000 élőhelyekkel és jelölő fajok védelmével. Az itt szervezett programok építenek a Duna-Tisza közén levő vizes élőhelyek megismertetésére, azok jelentőségének tudatosítására.

Mórahalom térségében a Natura 2000 vizes élőhely bemutatását megcélzó Natura 2000 információs pontot alakítunk ki.

 

További információ:

 

Gilly Zsolt, szakmai felelős, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail:8gillyzs@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4565

   
 
2016. 12. 21. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

 


Az igazgatóság ügyeleti telefonszáma:
 
 
30/555-6171  
  
Itt a természetvédelmet  érintő közérdekű
bejelentéseket
fogadják.
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design