magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság » Szakmai oldalak » Natura 2000
Natura 2000
 

Natura 2000 területek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 • 1. Különleges madárvédelmi területek (KMT)

  A KNPI által jelölt 8 db terület összkiterjedése 128 900 ha, ebből működési területen belül kb. 114 400 ha esik. Ez a kb. 1 000 000 ha-os működési terület 11,4%-a.

  Mindegyik terület átfedésben az Élőhelyvédelmi Irányelv végrehajtására kijelölt KJTT-kel. A KMT-k területének kb. 55%-a egyben KJTT is. Három terület közös KMT-KJTT.

  A KNPI működési területén belül a KMT-k területének kb. 65%-a egyben országos jelentőségű védett természeti terület is. Kb. 40 000 ha-nyi KMT lett kijelölve korábban nem védett területen.

  A legnagyobb KMT kb. 41 900 ha kiterjedésű (Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék). A legkisebb kb. 730 ha (Csongrád-Bokrosi Sós-tó).

  Legtöbb jelölő (Annex II.) faj a Felső-Kiskunsági szikes puszták és a turjánvidék kmt. (HUKN10001) területén fordul elő: 62 db, ebből ténylegesen 43 fajra jelölt a terület. Legtöbb fajra ténylegesen jelölt terület az Alsó-Tiszavölgy kmt. (HUKN10007): 49 db Annex II.-es fajnak találhatók itt meg országos szinten is jelentős állományai. A skála másik felén a Balástya-Szatymaz környéki homokvidék kmt. (HUKN10008) található, 8 db Annex II.-es faj előfordulásával, amelyekből ténylegesen 3 faj megőrzésére jelölt.

  A KNPI által jelölt KMT-k területén megőrizendő madárállományok közül országosan (illetve sok esetben nemzetközi szinten) is kiemelkedő jelentőséggel bíró fajok például: Otis tarda, Glareola pratincola, Pluvialis apricaria, Plegadis falcinellus, Branta ruficollis, Charadrias alexandrinus, Chlidonias hybridus, Larus melanocephalus, Recurvirostra avosetta, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Egretta alba, Egretta garzetta, Grus grus, Himantopus himantopus, Mergus albellus, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, Falco vespertinus, Falco cherrug, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus.

 

 • 2. Különleges Természetmegőrzési Területek (KTT) és Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területek (KJTT)

  2 db KTT jelölt a KNPI működési területén (Szabadszállási, illetve Szegedi ürgés gyep ktt.), 274 ha összterülettel.

  36 db KJTT-t jelölt a KNPI, 119 544 ha összkiterjedésben, ebből működési területén belülre kb. 116 660 ha esik. Utóbbi a KTT-kel együtt a kb. 1 000 000 ha-os működési terület 11,7%-a.

  Kb. 71 100 ha KJTT-t egyben KMT-nek is jelölt a KNPI, vagyis a területek 59%-át.

  A KNPI által jelölt Natura 2000 területek (KMT+KTT+KJTT) összkiterjedése kb. 177 600 ha, ebből működési területén belül esik kb. 157 700 ha. Ez a kb. 1 000 000 ha-os működési terület 15,8%-a. A más NPI-k által jelölt, de a KNPI működési területére átnyúló (és természetesen ezen részeiben a KNPI természetvédelmi kezelői felügyelete alá tartozó), további kb. 4500 ha-nyi területtel együtt kb. 162 200 ha a Natura 2000 területek tényleges összkiterjedése, ez a működési terület kb. 16,2%-a.

  A KNPI működési területén belül a KTT-k és KJTT-k kb. 79%-a volt korábban is országos jelentőségű védett természeti terület. Kb. 25 000 ha KJTT lett nem védett területen kijelölve.

  A legnagyobb KJTT a Felső-Kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta kjtt. (HUKN20009), 19 577 ha kiterjedéssel. Legkisebb KJTT a 89 ha-os Solti ürgés gyep (HUKN20007), valamivel még ennél is csekélyebb kiterjedésű a 74 ha-os Szabadszállási ürgés gyep ktt. (HUKN20010).

  A legtöbb, 12 db élőhelyre jelölt terület a Felső-Kiskunsági turjánvidék kjtt. (HUKN20003). Ez bír egyúttal a legtöbb összesített jelölő indokkal (plusz 12 állatfaj, 4 növényfaj, összesen 28 jelölő indok). Legtöbb állatfajra az Alsó-Tisza hullámtér kjtt (HUKN20031) jelölt, összesen 14-re (elsősorban a halfajok nagy száma miatt). A jelölő növényfajok száma egyetlen KJTT-ben sem haladja meg a 4 db-ot, ezt az értéket viszont több terület is eléri.

  2.1. Jelölő növényfajok

  Az országban előforduló 37 Annex II.-es növényfaj közül 7 növényfajra jelölt KJTT-ket a KNPI. E relatíve kevés faj állományai viszont országosan, sőt az Adenophora liliifolia és az Apium repens kivételével világszinten is kiemelt jelentőséggel bírnak. Az alábbiakban !-al jelölt fajok világállományának többsége a KNPI működési területén található.

  A jelölő növényfajok listája (zárójelben a KNPI működési területén előforduló összállomány):

  Adenophora liliifolia  / csengettyűvirág                      (6 tő),
  !Dianthus diutinus / tartós szegfű                               (kb. 13-14 ezer tő),
  Cirsium brachycephalum   / kisfészkű aszat             (kb. 30 millió tő),
  Iris humilis ssp. arenaria / homoki nőszirom            (kb. 2 millió tő),
  !Colchicum arenarium / homoki kikerics                    (kb. 3,7 millió tő),
  Apium repens /kúszó celler                                          (770 tő),
  !Gladiolus palustris /mocsári kardvirág                     (kb. 45 ezer tő).

 • 2.2. Jelölő állatfajok

  Az országban előforduló 114 Annex II.-es (nem madár) állatfajból 35 fajra jelölt KJTT-ket és KTT-ket a KNPI.

  Két faj, a Dorcadion fulvum cervae és a Vipera ursinii ssp. rakosiensis világállományának döntő része a KNPI működési területén található. Utóbbi itteni becsült állománynagysága kb. 300 pld.

  További, országos (és különösen a !-al jelölt fajok esetében nemzetközi) szinten jelentősebb jelölő állatfajok a KNPI működési területén például:

  Anisus vorticulus (kis lemezcsiga),
  Vertigo angustior (hosszúfogú törpecsiga),
  Vertigo moulinsiana (hasas törpecsiga),
  !Leucorrhinia pectoralis (piros szitakötő),
  Isophya costata (magyar tarsza),
  !Carabus hungaricus (magyar futrinka),
  Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár),
  Bolbelasmus unicornis (szarvas ganéjtúró),
  !Chondrosoma fiduciarium (magyar ősziaraszoló),
  Lycaena dispar (nagy tűzlepke),
  Maculinea teleius (vérfű-hangyaboglárka),
  Misgurnus fossilis, (réti csík)

  !Umbra krameri, (lápi póc)
  Bombina bombina (vöröshasú unka)
  Triturus cristatus-T. dobrogicus fajpáros, (tarajos gőte, dunai gőte)
  Emys orbicularis (mocsári teknős)
  Lutra lutra (vidra)
  Mustela eversmanni, (molnár, v. réti görény)
  Myotis dasycneme, (tavi denevér)
  Spermophilus citellus. (ürge)


 • 2.3. Jelölő élőhelyek

  Az országban előforduló 46 jelölő élőhely közül 16 élőhelytípus fenntartására jelölt ki Natura 2000 területeket a KNPI.

  Kiemelten jelentős élőhelytípusok a KNPI működési területén (zárójelben közölt a becsült összkiterjedés az illetékességi területen, !-al jelöltek a nemzetközi szinten is kiemelt jelentőségű élőhelyek, aláhúzással jelöltek azon élőhelyek, amelyek világállományának többsége itt található):

 • !1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak (77 ezer ha);
  3150 Természetes eutróf tavak (500 ha);
  6250 Síksági pannon löszgyepek (160 ha);
  6260 Pannon homoki gyepek (40 ezer ha);
  !6410 Kékperjés láprétek (1500 ha);
  ! 6440 Mocsárrétek (10 ezer ha);
  7210 Meszes lápok télisással (120 ha);
  7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (95 ha);
  !91E0 Égeres, kőrises, füzes ligeterdők (3500 ha);
  91F0 Keményfás ligeterdők (580 ha);
  !91I0 Euroszibériai erdőssztyepptölgyesek (130 ha);
  91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (10500 ha).

 

   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design