magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » Lezárult pályázatok » „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019) » Tartalom
Tartalom
 
A projekt címe: Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli 
 
állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén
 
Azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019
 
Összköltségvetése: 202 516 348 Ft
 
Kivitelezésének ideje: 2013. november 1. és 2015. május 31. közötti időszak
 
A projekt elsődleges célja a projekt területen található halmok és földvárak természetközeli 
 
állapotába való visszaállítása: egyedi morfológiai formavilágának és kulturális 
 
örökségvédelmi jelentőségének megőrzése a roncsolást okozó tényezők és a tájidegen 
 
növényzet felszámolása által. A projekt szakmai szükségszerűségét elsősorban a területek 
 
természetbeni állapota, folyamatos és sajnos egyre gyorsuló állagromlása indokolta.
 
A rekonstrukció célja, hogy megőrizzük és minél szélesebb körben ismertté tegyük azokat a 
 
védett és ritka fajokat is tartalmazó „élő”-helyeket, amelyek az ember tevékenységének 
 
köszönhetően alakultak ki, s őrzik a múlt emlékeit, közös örökségünket.
 
A projekt keretében helyreállított halmok az első állomásai annak a Duna-Tisza közét 
 
behálózó tanösvény-láncolatnak, amelyre a tervek szerint felfűzzük az összes, napjainkig még 
 
megőrzött halmot és földvárat. A tanösvények a geocaching, GPS-es kincsvadász hálózathoz 
 
is csatlakoznak.
 
A projekt megvalósítása négy projekt területen zajlott:
 
Érsekhalmi Földvár
 
Tiszaalpár Földvár
 
Csárda-halom (Dunatetétlen)
 
Vaskúti halmok
 
Dunatetétlen, Csárda-halom:
 
– A halmon megtelepedett növényállomány gyorsan növő, tájidegen fajokból állt. Lábon 
 
történő vegyszerezés módszer alkalmazását követően – (a régészeti kulturális örökségvédelmi 
 
szempontból értékes kultúrrétegek védelme érdekében) tuskók visszahagyásával – megtörtént 
 
a tájidegen fásszárú növényzet eltávolítása.
 
– Összegyűjtötték és elszállították a halom területén és közvetlen környezetében található 
 
hulladékot.
 
– A halom roncsolt és omlásveszélyes részét földfeltöltéssel stabilizálták, a halom 
 
koronavonala rendezésre került.
 
– A halom felszíne és a körülötte lévő, régóta szántóként használt területek – korábban 
 
hasonló élőhelyen fogott – löszpusztagyepekre jellemző magkészletből álló fűmagkeverékkel 
 
visszagyepesítésre került.
 
– Kialakításra került egy gyepesített parkoló, fa szerkezetű pavilon pihenőpaddal, a halom 
 
oldalához illesztett gyeppad, valamint a területre információs táblák is kihelyezésre kerültek, 
 
melyek bemutatják a terület természeti- és kultúrtörténeti értékeit.
 
Tiszaalpári földvár:
 
– A halmon megtelepedett növényállomány gyorsan növő, tájidegen fajokból állt. Lábon 
 
történő vegyszerezés módszer alkalmazását követően – (a régészeti kulturális örökségvédelmi 
 
szempontból értékes kultúrrétegek védelme érdekében) tuskók visszahagyásával – megtörtént 
 
a tájidegen fásszárú növényzet eltávolítása.
 
– Eltávolításra került a földvár területén és közvetlen környezetében található hulladék.
 
– A földvár ártér felőli lábánál kb. 1 m magas sánc került kialakításra akácoszlopok közé szőtt 
 
vesszőfonatból, a kisebb tiszai áradásokkal szembeni védelmet segítve.
 
– A beomlott és veszélyes pincék feltöltésre és stabilizálásra kerültek.
 
–– A földvár roncsolt és omlásveszélyes részét földfeltöltéssel és egyedi fonott-fűzvessző 
 
rézsűvédelemmel stabilizálták.
 
– A földvár felszíne visszagyepesítésre került – korábban hasonló élőhelyen fogott – 
 
löszpusztagyepekre jellemző magkészletből álló fűmagkeverékkel.
 
– A földváron már meglévő tanösvényt felújításra került és új állomásokkal is bővült.
 
– A földvár plató részén gyepes ülőpad is kialakításra került.
 
Vaskúti halmok
 
– Eltávolították a halmok területén található tájidegen feketefenyőket, cserjéket és sarjakat a 
 
gyökérzet bolygatása nélkül.
 
– A halmok körüli szántóterületeket visszagyepesítésre kerültek – korábban hasonló élőhelyen 
 
fogott – löszpusztagyepekre jellemző magkészletből álló fűmagkeverékkel.
 
– A halmok bemutatására információs táblákat létesítettek Vaskút központjában és a halmok 
 
lábánál.
 
Érsekhalmi földvár
 
– A földváron megtelepedett növényállomány gyorsan növő, tájidegen fajokból állt. Lábon 
 
történő vegyszerezés módszer alkalmazását követően – (a régészeti kulturális örökségvédelmi 
 
szempontból értékes kultúrrétegek védelme érdekében) tuskók visszahagyásával – megtörtént 
 
a tájidegen fásszárú növényzet eltávolítása.
 
– A földvár felszíne visszagyepesítésre került – korábban hasonló élőhelyen fogott – 
 
löszpusztagyepekre jellemző magkészletből álló fűmagkeverékkel.
 
– A szabadon álló löszfal további omlását gerendaráccsal és vesszőfonatból készült fallal 
 
akadályozzák meg. 
 
– A földvár területén 2 km hosszú tanösvény került kialakításra.
 
Valamennyi munkálat folyamatos régészeti megfigyelés mellett zajlott, melyet a Kecskeméti 
 
Katona József Múzeum szakemberei végeztek.
 
A projekt előkészítésében és megvalósításában kiemelt szerepet vállalt személyek és 
 
intézmények: 
 
Kustár Rozália régész, néprajzkutató
 
Dunatetétlen Község Önkormányzata
 
Érsekhalma Község Önkormányzata
 
Kecskeméti Katona József Múzeum
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
 
Vaskút Község Önkormányzata
 
Viski Károly Múzeum (Kalocsa) 
 
 
   
 
2016. 12. 12. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design