magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » LIFE pályázatok » Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat címe: Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Projekt azonosítója: LIFE12 NAT/HU/001188

Főkedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Társkedvezményezettek: Dunatáj Közalapítvány, Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

Összköltségvetés: 7.199.323 EUR

Uniós támogatás: 75%, 5.399.492 EUR

 Projekt időtartama: 2013. október 1.-2019. június 30.

 

A projekt célja:

A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén célozza az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítását a Kiskunság középső részén. A projekt célterületén található Böddi-szék kiemelt jelentőségű részét képezi a Natura 2000 hálózatnak, s 1997. január 1. óta hazai védelemben is részesül.

Területi kiterjedése igen jelentős, a magyarországi 1530-as nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki.

A szikes tó és vízgyűjtő területe a mintegy 50 évvel ezelőtt megindult beruházás, a Duna-völgy középső szakaszának belvízrendezésre hivatott V. számú Sós-éri belvízelvezető főcsatorna és mellékcsatorna rendszerének kiépítése következtében jelentős mértékben sérült. A vízrendezés legjobban a legmélyebb fekvésű Böddi-széket érintette, mivel az V. számú csatornát a meder középvonalán vezették keresztül. A csatornában folyó víz a gátakon átszivárogva megváltoztatja a szikes tó vízháztartását, mely a magas sótartalmú szikes víz jelentős mértékű hígulását (kiédesülését) okozza.  A csatorna megépítése az eredetileg egységes víztest felszabdalásával izolációs tényező, gátolja a természetes vízmozgásokat, és jelentős kedvezőtlen szegélyhatással bír. 

A projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tudományos alapokon nyugvó monitoring tevékenységekre, így felhasználjuk a LIFE07NAT/H/000324 projekt keretében az egész Pannon ökorégióra kidolgozott ökológiai kritériumrendszert és referencia eredményeit.

Fontos célunk továbbá a helyi lakosság szemléletformálása, a pannon szikes területek közösségi szintű fontosságának kihangsúlyozása, valamint a szikes vízi élőhelyek ökológiai rendszerének megismertetése, különös tekintettel sérülékenységükre, valamint a társadalmi felelősségre hosszú távú fenntartásuk érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt tevékenységei:

A projekt keretében megvalósul az V. csatorna pannon szikes tómedret átvágó 5,9 kilométeres szakaszának áthelyezése a szükséges hatásvizsgálatok és a vízjogi engedélyes terv alapján.

A funkcióját vesztett csatorna szakaszok megszüntetésre kerülnek, megvalósul a környező terepszinttel azonos magasságban való betemetésük és tömörítésük az egységes eredeti szikes tómeder helyreállítása céljából. A természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében kidolgozásra kerül a terület fenntartható élőhely-használati terve, mely szabályozza a természetvédelmi célú területhasználatot és egyik fontos eleme a legeltetési rend kidolgozása.

A mocsári, vagy nádas növényzettel borított szikes mederrészekben a nagy biomassza produkciójú növényzet eltávolítjuk, így a terület legeltethetővé tétele érdekében a projekt első felében előkezeléseket végzünk, kaszálás, szárzúzás révén. A természetvédelmi célú legeltetési szint szükséges növelése érdekében sor kerül az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények (állattartó telep, gémeskutak) kialakítására, felújítására és a kezeléshez szükséges legelő állatállomány megvásárlására (300 szarvasmarha és 300 juh és 50 szamár) is. A hosszú távú természetvédelmi kezelések megvalósítása érdekében földvásárlást valósítunk meg összesen 380 ha kiterjedésben. 
A szikes tó vízgyűjtő területén restaurációs tevékenységet végzünk természetközeli állapotú élőhelyek, elsősorban legeltetésre alkalmas gyepterületek kialakítása érdekében.

Az idegenhonos, invazív növények (elsősorban keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró) visszaszorításával javítjuk a vízgyűjtő terület élőhelyeinek természetességét. 
Az élőhely-fejlesztések hatásait folyamatosan monitorozzuk, és biztosítjuk a projekt célkitűzésének és eredményeinek széles körben való megismertetését.

Bővebb információ a projekt weboldalán: www.boddi.hu

 

További információ:

Bankovics András, projektvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: bankovicsa@knp.hu, tel.: +36 30 555 1171 
   
 
2016. 12. 21. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design