magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Kiskunsági Nemzeti Park » Peszéradacsi rétek
Peszéradacsi rétek
 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Peszéradacsi rétek (5757 hektár) területe ékes bizonytéka annak a fajgazdagságnak, amit ezek a területek mai is hordoznak. A Peszéradacsi rétek 5757 hektáros területe Kunpeszér, Kunadacs, Kunbaracs és Tatárszentgyögy települések közé ékelődik A ritkán lakott vidék különleges tájképi értékeket hordoz. Az „elárvult” vidéken tehenek legelésznek, a tanyák szegénységről árulkodnak. Mégis van valami megkapó ebben a tájban, amit viszonylagos érintetlensége és nyugalma áraszt.


Változatos élőhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, mocsárrétek, nedves kaszálok, valamint az itt található homokterületek és homoki erdők. Lápi és homoki nyírfás erdőrészletei kivételes értéket képviselnek. Erdőrezervátumai évszázados tőgyfákat őriznek. Számos példa van itt, a homoki, a szikes és lápi szukcesszió változataira és átmeneteire. Ezek jól tanulmányozhatók, pl. Kunpeszér térségében. A sziki növénytársulások vakszik-fokkal tarkított ürmös-veresnadrág csenkeszes részeinek védett növény a törpe nőszirom (Iris pumila), a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). Homoki legelői számos csüdfű-félét rejtenek.

A lápréteken számos védett és fokozottan védett faj található, mint a vitézkosbor (Orchis militaris), a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadénia conopsea), vagy a légybangó (Oprhys insectifera). Ritka faja még a területnek a közép-európai-mediterrán elterjedésű a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), melynek állományait a mocsárlecsapolások szinte teljesen eltüntettek. A Kiskunság turjánosaiban több helyen is elfőfordul nak ennek az egész Európában fokozottan védett növényfajnak kisebb populációi.törpe nőszirom

fóti boglárkaSzámos ritka lepkefaj állandó élőhelyei a dúsan virágzó mocsár- és láprétek, de több fokozottan védett gerinces faj jelentős állományai is megtalálhatók itt. Hüllőfaunájának érdekesebb képviselői a védett és ritka rézsikló (Coronella austiraca), az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) és a veszélyeztetett rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis). A Kunadacs határában működő Vipera védelmi központ Európai Uniós támogatással igyekszik megmenteni ezt az egész Európában kipusztulással fenyegetett kígyót. A programot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irányítja a nemzeti park szakembereinek koordinálásával. Területén mind a szikes, mind a homokterületekre jellemző fészkelő madárfaj előfordul. A láprétek ritka madara a nagypóling (Numenius arquata), nála sokkal gyakoribbak a bíbicek. A pusztákon itt is jó dürgő helyeket taálnak a túzokok. A madarak télen biztonságos táplálkozó helyet találnak a szántóföldeken. A ragadozó madarak közül a kerecsensólyom (Falco peregrinus) és a kékvércse (Falco vespertinus) is kedvező életfeltételeket talál az erdős területeken. A kunadacsi horgásztótól indul az Kosbor tanösvény melyen a temetődombot övező mocsárréteket bejárva a turjánvidék változatos élőhelyeit lehet megismerni.

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design