magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Védett természeti területek » Kiskunsági Nemzeti Park » Peszéradacsi rétek
Peszéradacsi rétek
 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Peszéradacsi rétek (5757 hektár) területe ékes bizonytéka annak a fajgazdagságnak, amit ezek a területek mai is hordoznak. A Peszéradacsi rétek 5757 hektáros területe Kunpeszér, Kunadacs, Kunbaracs és Tatárszentgyögy települések közé ékelődik A ritkán lakott vidék különleges tájképi értékeket hordoz. Az „elárvult” vidéken tehenek legelésznek, a tanyák szegénységről árulkodnak. Mégis van valami megkapó ebben a tájban, amit viszonylagos érintetlensége és nyugalma áraszt.


Változatos élőhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, mocsárrétek, nedves kaszálok, valamint az itt található homokterületek és homoki erdők. Lápi és homoki nyírfás erdőrészletei kivételes értéket képviselnek. Erdőrezervátumai évszázados tőgyfákat őriznek. Számos példa van itt, a homoki, a szikes és lápi szukcesszió változataira és átmeneteire. Ezek jól tanulmányozhatók, pl. Kunpeszér térségében. A sziki növénytársulások vakszik-fokkal tarkított ürmös-veresnadrág csenkeszes részeinek védett növény a törpe nőszirom (Iris pumila), a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). Homoki legelői számos csüdfű-félét rejtenek.

A lápréteken számos védett és fokozottan védett faj található, mint a vitézkosbor (Orchis militaris), a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadénia conopsea), vagy a légybangó (Oprhys insectifera). Ritka faja még a területnek a közép-európai-mediterrán elterjedésű a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), melynek állományait a mocsárlecsapolások szinte teljesen eltüntettek. A Kiskunság turjánosaiban több helyen is elfőfordul nak ennek az egész Európában fokozottan védett növényfajnak kisebb populációi.törpe nőszirom

fóti boglárkaSzámos ritka lepkefaj állandó élőhelyei a dúsan virágzó mocsár- és láprétek, de több fokozottan védett gerinces faj jelentős állományai is megtalálhatók itt. Hüllőfaunájának érdekesebb képviselői a védett és ritka rézsikló (Coronella austiraca), az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) és a veszélyeztetett rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis). A Kunadacs határában működő Vipera védelmi központ Európai Uniós támogatással igyekszik megmenteni ezt az egész Európában kipusztulással fenyegetett kígyót. A programot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irányítja a nemzeti park szakembereinek koordinálásával. Területén mind a szikes, mind a homokterületekre jellemző fészkelő madárfaj előfordul. A láprétek ritka madara a nagypóling (Numenius arquata), nála sokkal gyakoribbak a bíbicek. A pusztákon itt is jó dürgő helyeket taálnak a túzokok. A madarak télen biztonságos táplálkozó helyet találnak a szántóföldeken. A ragadozó madarak közül a kerecsensólyom (Falco peregrinus) és a kékvércse (Falco vespertinus) is kedvező életfeltételeket talál az erdős területeken. A kunadacsi horgásztótól indul az Kosbor tanösvény melyen a temetődombot övező mocsárréteket bejárva a turjánvidék változatos élőhelyeit lehet megismerni.

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 
2009. 08. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design