magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
» Pályázatok » Lezárult pályázatok » „Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0019) » Előkészítés
Előkészítés
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0038 azonosítószámú 
 
„Halmok az évszázadok sodrásában – Halmok, földvárak természetközeli állapotba való 
 
visszaállítása a Duna-Tisza közén” című projekt keretében pályázatot nyert a halmok és 
 
földvárak természetközeli állapotba történő visszaállítása és állapotának javítását célzó 
 
munkálatok előkészítési – hatósági engedélyezési dokumentációk elkészítése és 
 
engedélyeztetési eljárások megvalósítása – szakaszára. Az előkészítési, engedélyeztetési 
 
szakasz sikeres teljesítését követően lesz lehetőség arra, hogy a program hatósági 
 
engedélyeknek megfelelő kivitelezést megvalósító szakaszára pályázatot nyújtson be az 
 
Igazgatóság.
 
A projekt átfogó célja: A Duna-Tisza köze halmainak és földvárainak megőrzése érdekében a 
 
Kiskunságban megjelenő, jelentős táj-, természetvédelmi és kulturális örökségvédelmi kárt 
 
okozó területhasznosítási beavatkozások, valamint az ebből következő erózió, pusztulás 
 
nyomainak felszámolása.
 
A projekt közvetlen célja: A kunhalmok és földvárak természetközeli állapotába való 
 
visszaállítása, egyedi morfológiai formavilágának és kulturális örökségvédelmi 
 
jelentőségének megőrzése a roncsolást okozó tényezők és a tájidegen növényzet felszámolása 
 
által.
 
A projekt négy projektterületet (Tiszaalpári földvár, Érsekhalmi földvár, Vaskúti halmok és 
 
dunatetétleni Csárda-halom) ölel fel, mely során cél a kunhalmokat és földvárakat ért 
 
bolygatások és roncsolások károsító nyomainak (beszakadt üregek, illegális anyagnyerő 
 
gödrök, hulladéklerakás, tájidegen, elvadult növényzet), balesetveszélyes partfal szakaszainak 
 
megszűntetését, löszfalak állékonyságát megvalósító műszaki létesítmények hatósági 
 
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a tervezett munkálatok engedélyeztetésének 
 
megvalósítása. A projekt célja, hogy a projekt keretében rekonstruált és védelem alá került 
 
halmok, földvárak a nyilvánosság számára is elérhetőek legyenek, megőrződjenek és minél 
 
szélesebb körben ismertek legyenek azok a védett és ritka fajokat is tartalmazó „élő”- és 
 
emlékhelyek, amelyek az ember tevékenységének köszönhetően alakultak ki, s őrzik a múlt 
 
emlékeit, közös örökségünket.
 
A projekt ütemezése:
 
A projekt kezdő időpontja: 2012. november 1.
 
A projekt záró időpontja: 2013. július 1.
 
A teljes projekt összköltsége: 11 770 613,- Ft  
   
 
2016. 12. 12. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design