NP-KISKUNSAG PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       english   deutsch   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Közérdekű adatok
1. Szervezeti, személyzeti adatok 
1.1. Elérhetőségi adatok
1.2. Szervezeti struktúra
1.3. KNPI vezetői
1.4. Ügyfélkapcsolati vezető - nem releváns
1.5. Testületi szerv - nem releváns
1.6. KNPI irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségébe működő más közfeladatot ellátó szerv - nem releváns
1.7. KNPI többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet - nem releváns
1.8. KNPI által alapított közalapítványok - nem releváns
1.9. KNPI által alapított költségvetési szerv - nem releváns
1.10. KNPI által alapított lapok - nem releváns
1.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1.1. Jogszabályok
2.1.2. Alapító okirat
                       Alapító okirat egységes szerkezetben_2012
                       Alapító okirat egységes szerkezetben_2015
2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat
2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
2.2. Országos illetőségű szervek, kormányhivatalok tájékoztatója - nem releváns
2.3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai - nem releváns
2.4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
2.4.1. Védett természeti területek és értékek nyilvántartása
2.4.2. Kaszálás bejelentése
2.5. Közszolgáltatások
2.6. KNPI által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások
2.7. Nyilvános kiadványok
2.8. Testületi szerv ülései, döntései - nem releváns
2.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések - nem releváns
2.10. Hirdetmények, közlemények
2.11. Kiírt pályázatok, eredmények
          Egyéb pályázatok
2.12. KNPI-nél végzett vizsgálatok, ellenőrzések
2.13. Közérdekű adatok igénylése
2.14. Működési statisztika
2.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika - nem releváns
2.16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések - nem releváns
2.17. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó ÁSZF - nem releváns
2.18. Különös és egyedi közzétételi lista - nem releváns
2.19. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok - nem releváns
2.20. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok ÁSZF - nem releváns
2.21. Újrahasznosítás céljára elérhető közadatokért fizetendő díjak - nem releváns
2.22.  A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás - nem releváns
2.23. Közadatok újrahasznosítására kötött szerződések - nem releváns
 
3. Gazdálkodási adatok
3.1.1. KNPI éves költségvetése
3.1.2. KNPI éves költségvetés beszámoló
3.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
3.3. KNPI által nyújtott támogatások - nem releváns
3.4. Ötmillió Ft-ot elérő és meghaladó szerződések
3.5. Koncessziók - nem releváns
3.6. Ötmillió Ft-ot meghaladó kifizetések nem alapfeladat ellátására - nem releváns
3.7. Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztések, szerződések
3.8. Közbeszerzési információk. 
 
4. Egyéb közzétételek
4.1. A panaszok és közérdekű bejelentések intézésének rendje
4.2. Közérdekű adatigénylés - adatszolgáltatás
4.3. Integritás
    4.3.1. Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézésének részletes szabályairól, valamint az integritás tanácsadói tevékenységről szóló 2/2014. számú igazgatói utasítás.
4.3.2. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évi Integritásjelentése.
4.3.3. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság integritás tanácsadója: dr. Kardos Mária jogtanácsos, 76/500-065.