magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
Jelentkezés a Fotós Futamra
 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotós terepversenyt hirdet a VII. Fehértavi Darvadozás, a madárvonulás dél-alföldi ünnepe alkalmából.
   
 

 A Fotós Futam célja a Szegedi Fehér-tó őszi hangulatának, természeti szépségeinek, élővilágának, valamint az alföldi táj ökoturisztikai lehetőségeinek művészi megjelenítése és népszerűsítése. A Fotós Futam során, meghatározott napokon és helyszínen készült digitális fényképeket a zsűri a VII. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában a verseny napján, nyilvános vetítésen értékeli.

FELTÉTELEK

A verseny nyilvános. Amatőr fotósok nevezhetnek, bármilyen fényképezőgép típussal, digitálisan készített felvételekkel. Alapfeltétel, hogy a felvételek a VII. Fehértavi Darvadozás idején, 2018. november 9., 14:00 órától 2018. november 10., 14:00 óráiig, a versenykiírásban szereplő térképen körülhatárolt terepen készüljenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.

 

A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitalis módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása, engedélyezett továbbá a felvételek monocrome átalakítása.

A díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a versenyből!

NEVEZÉS

A versenyen minden nevező kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. Leadni az eredeti képről készített, minimum 5 MP méretű, JPEG (lehetőleg Adobe RGB) formátumú állományokat kell.

Fotók leadása: 2018. november 10. 15:00-ig a rendezvényközpontban, a Postakocsi Csárdában.

Nevezési díj: pályázónként 1000.- Ft

A nevezési díjat a helyszínen, 2018.11.10-én, 14:00-15:00 között kell befizetni, a nevezett fotók leadásakor.

FONTOS! A Fotós Futamon részt venni szándékozóknak e-mailben előzetesen regisztrálniuk kell! A regisztrált résztvevők a helyszínre érkezésükkor, a Postakocsi Csárdában regisztrációs kártyát kapnak. A Fotós Futam terepi helyszínére csak regisztrációs kártyával lehet belépni!

Regisztrációs adatok: név, születési dátum, személyi igazolvány (vagy diákigazolvány) száma.

Nevezés és regisztráció határideje: 2018. november 04. vasárnap 24:00

Eddig az időpontig a regisztrációnak e-mailen be kell érkezni!

Regisztrációs cím: darvadozas.knpi@gmail.com

A beadott képek szerzői joga a pályázóé. A pályázó a kép beadásával "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép közzétételéhez a Fehértavi Darvadozás kapcsán. Ugyanakkor a szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.

 

 

KATEGÓRIÁK

-          TÁJKÉP: a Fehér-tó és környékének őszi hangulatát megjelenítő alkotások;

-          ÁLLATOK: a Fotós Futam során megtalált, becserkészett, vadon élő állatok;

Ebben a kategóriában külön jutalmazzuk az olyan felvételeket, amelyeken – vonulás-kutatási szempontból értékelhető módon - színes gyűrűs madár látható.

-          MAKRÓ: témamegkötés nincs, a megjelenített dolog 10 cm-nél kisebb legyen;

-          „MOBIL” DARVADOZÁS: 2017-től új kategória! A jó kép elsősorban nem a drága, különleges felszerelésen múlik! Egyedi látásmódja, érdekes élménye bárkinek lehet a Fehértavi Darvadozáson. Az élményeket jó megosztani másokkal. A jó kép örömet szerez. Ezért szeretnénk minél több természetszerető embert bevonni a Fotós Futam nyújtotta sajátos hangulatú terepi játékba! Ennek érdekében a „Darvadozás” kategóriába kizárólag mobiltelefonnal készült képeket várunk a Fehértavi Darvadozás hangulatának, eseményeinek, résztvevőinek megjelenítése témában. Ebben a kategóriában tartoznak azok a felvételek, amelyek a VII. Fehértavi Darvadozás bármely, meghirdetett programján (kisvonatozás, gyűrűzési bemutató, kerékpártúra, darules, stb.) való részvételkor mobiltelefonnal készültek. Értelemszerűen ebben a kategóriában a térképen lehatárolt területen kívül készült fotók is nevezhetőek.

 

 

ZSŰRIZÉS

A Fotós Futamra nevezett fényképeket a zsűri a VII. Fehértavi Darvadozás rendezvényközpontjában, a Postakocsi Csárdában, november 10-én, szombaton 18:00-tól kezdődő nyilvános vetítésen értékeli.

Értékelnek:     

-      Barkóczi Csaba, természetfotós, NaturArt

-     Széll Antal, természetvédelmi területfelügyelő, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

-      Gilly Zsolt, osztályvezető, környezeti nevelő; Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Minden zsűritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép.

 

 

DÍJAZÁS

A Fotós Futam fő támogatója a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél, valamint a szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. Csak azokat a csoportokat díjazzuk külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a csoportok összevonásra kerülnek.

TEREPI SZABÁLYOK

1.         A Fotós Futamra a mellékelt térképvázlaton körülhatárolt területen (versenyterület) belül készült felvételekkel lehet nevezni. Olyan kép is nevezhető, amelynek tárgya a határvonalon kívül esik, ha a fotós a felvétel készítésekor a határvonalon belül tartózkodott. (Kivétel a „Darvadozás” kategória, amelyre a VII. Fehértavi Darvadozás bármely meghirdetett programján készült fotó nevezhető.)

2.   A szabályszerűen nevezett résztvevők 2018. november 9-én, 13:30-tól a rendezvényközpontban (Postakocsi Csárda) regisztrációs kártyát kapnak, amelyet a terepen maguknál kell tartani. Ezzel igazolják magukat a Szegedfish Kft. halőrei, ill. a KNPI rendezvényt biztosító természetvédelmi őrei előtt.

3.      A Fotós Futamra nevezett résztvevők a versenyterületen 2018. november 9-én, 14:00-tól november 10-én 14:00-ig egyénileg tartózkodhatnak, és kizárólag gyalogosan közlekedhetnek. Személygépkocsik számára javasolt parkolóhelyek: Sándorfalva Szegedi utca vége, valamint a halgazdaság Sándorfalvi Üzemegysége („Halászházak”) - mindkettő a térképen jelezve.

4.       A halastavak területén a halgazdaság üzemi létesítményeihez nyúlni, a lecsapolt tómedrekbe bemenni tilos. Közlekedni csak az utakon, gátakon lehet. Az övcsatornán átkelni csak a térképen jelzett hidakon lehet. A térképen jelzett, riasztóval felszerelt anyahalas tómedrek megközelítése tilos!

5.          Tilos a növényzet és az állatvilág bárminemű károsítása, zavarása.

6.      A Fotós Futam minden résztvevőjének közös érdeke, hogy egymás zavarását, akadályozását elkerüljék.

7.          A szabályok betartását a szervezők a helyszínen folyamatosan ellenőrzik.

8.    Eltévedés, baleset, fokozottan védett élőlény károsításának észlelése esetén értesítendő:

- Pataki Zsolt természetvédelmi őr (Tel.:30/435-4025), vagy

- Puskás József természetvédelmi őr (Tel.:30/488-4548)

9.           A Fotós Futam versenyterületét 2018. november 10-én, 14:00-ig el kell hagyni.

 

További információ: Albert András (30/481-2887, darvadozas.knpi@gmail.com)

   
 
2018.10.31.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.

A környezetvédelem jeles napjai Kecskeméten.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design