magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
Uniós projektszemle a Böddi-széken
 
Október 4-én az Európai Bizottság LIFE+ elnevezésű természetvédelmi alapjának brüsszeli munkatársai látogatták meg a Böddi-széket. Az alap támogatásával a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb tájrehabilitációs programja zajlik a területen.
   
 

A projekt előrehaladásáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon, majd a Böddi-széken zajló eseményekről a helyszínen, terepbejárás keretén belül tájékoztattuk a projekt szakmai eseményeit áttekintő Bécsy Lászlót, illetve a pénzügyi és adminisztrációs feladatokat áttekintő Paivi Rauma-t. Kocsis-Kuppert Zsuzsanna, a projekt külső monitora jelentést készít elő a látogatáson tapasztaltakról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportkép a terepi látogatáson

 

A látogatók október 3-án, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Osztálya képviselőinek jelenlétében áttekintették a természetvédelmi program eddigi előrehaladását, meghallgatták a projektpartner Dunatáj Közalapítvány beszámolóját, valamint a projekt botanikai és társadalomtudományi monitoring eredményeiről készített szakmai beszámolót.

Másnap, a terepi látogatás során megnézték a legeltetendő területeket, a megépített karámrendszert, és az eddig helyreállított, felújított gémeskutakat, amelyek a hagyományos külterjes legeltetéses állattartás újraélesztéséhez szükségesek. A területre nemrég a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság állatállományából érkezett kisebb magyar szürke szarvasmarha gulya legelőterületét is megtekintették. A projektpartner Dunatáj Közalapítvány a területen mutatta be juhok legeltetését lehetővé tevő fejlesztési elképzeléseit, az élőhely-fejlesztési tevékenységei között a Böddi-szék egyik öblözetét közvetlenül határoló erdőterület gyepterületté alakításának folyamatában történt előrehaladást is megtekinthettük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szürkemarhák érkeztek az elmúlt napokban

 

A megfelelő helyeken elvégzett eddigi kezelések, így kaszálás, szárzúzás hatására a növényvilágban mutatkozó kedvező változás már van ahol látványosan megfigyelhető. A zsiókás-nádas növényzet kaszálását követően az alsó gyepszintben tömegesen halványlila virágú sziki őszirózsa virít, mely a szikes rétek, szikfokok jellemző növényfaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elnádasodott szikes rét kaszálás után újjáéled. Fotó: Járdány Bence

 

Megfigyelhettük a botanikai monitoring egyik legfontosabb indikátorfaját, a magyar sóballát, mely a leszáradó mederben helyenként tömegesen jelenik meg. A löszgyepek ritka orchideája a füzértekercs, melynek jelenlegi, őszi virágzási ideje lévén épp nyíló egyedeit találtuk. E látványos madárvonulási időszakban a Böddi-szék déli medrében több ezres bíbiccsapat pihent meg vonulása közben. Madártani ritkaságokra is felfigyelhettünk, a Böddi-szék északi medrében két példány Észak-Európából érkezett és itt pihenő vékonycsőrű víztaposó táplálkozott, a levegőben pedig egy parlagi sas körözött.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyik legfontosabb indikátorfaj a magyar sóballa. Fotó: Mile Orsolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíbiccsapat a tavon. Fotó: Hamar Sándor

 

A 2013 őszén indított természetvédelmi program fő célkitűzése, hogy az ötvenes években csatornával kettévágott szikestó-medret újra egyesítsék. A természetes vízjárás helyreállításával és a mélyebb fekvésű, elnádasodott szikes gyepterületek legeltetésével a jelentősen kiterjednének a madarak által is kedvelt, Európában szinte csak Magyarországon előforduló nyílt, szikes vízi élőhelyek.

További információ a programról: www.boddi.hu

   
 
2017.10.06.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.
Fehértavi darvadozás 2017.
www.kolon-to.com
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design