magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
Uniós projektszemle a Böddi-széken
 
Október 4-én az Európai Bizottság LIFE+ elnevezésű természetvédelmi alapjának brüsszeli munkatársai látogatták meg a Böddi-széket. Az alap támogatásával a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb tájrehabilitációs programja zajlik a területen.
   
 

A projekt előrehaladásáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon, majd a Böddi-széken zajló eseményekről a helyszínen, terepbejárás keretén belül tájékoztattuk a projekt szakmai eseményeit áttekintő Bécsy Lászlót, illetve a pénzügyi és adminisztrációs feladatokat áttekintő Paivi Rauma-t. Kocsis-Kuppert Zsuzsanna, a projekt külső monitora jelentést készít elő a látogatáson tapasztaltakról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportkép a terepi látogatáson

 

A látogatók október 3-án, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Osztálya képviselőinek jelenlétében áttekintették a természetvédelmi program eddigi előrehaladását, meghallgatták a projektpartner Dunatáj Közalapítvány beszámolóját, valamint a projekt botanikai és társadalomtudományi monitoring eredményeiről készített szakmai beszámolót.

Másnap, a terepi látogatás során megnézték a legeltetendő területeket, a megépített karámrendszert, és az eddig helyreállított, felújított gémeskutakat, amelyek a hagyományos külterjes legeltetéses állattartás újraélesztéséhez szükségesek. A területre nemrég a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság állatállományából érkezett kisebb magyar szürke szarvasmarha gulya legelőterületét is megtekintették. A projektpartner Dunatáj Közalapítvány a területen mutatta be juhok legeltetését lehetővé tevő fejlesztési elképzeléseit, az élőhely-fejlesztési tevékenységei között a Böddi-szék egyik öblözetét közvetlenül határoló erdőterület gyepterületté alakításának folyamatában történt előrehaladást is megtekinthettük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szürkemarhák érkeztek az elmúlt napokban

 

A megfelelő helyeken elvégzett eddigi kezelések, így kaszálás, szárzúzás hatására a növényvilágban mutatkozó kedvező változás már van ahol látványosan megfigyelhető. A zsiókás-nádas növényzet kaszálását követően az alsó gyepszintben tömegesen halványlila virágú sziki őszirózsa virít, mely a szikes rétek, szikfokok jellemző növényfaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elnádasodott szikes rét kaszálás után újjáéled. Fotó: Járdány Bence

 

Megfigyelhettük a botanikai monitoring egyik legfontosabb indikátorfaját, a magyar sóballát, mely a leszáradó mederben helyenként tömegesen jelenik meg. A löszgyepek ritka orchideája a füzértekercs, melynek jelenlegi, őszi virágzási ideje lévén épp nyíló egyedeit találtuk. E látványos madárvonulási időszakban a Böddi-szék déli medrében több ezres bíbiccsapat pihent meg vonulása közben. Madártani ritkaságokra is felfigyelhettünk, a Böddi-szék északi medrében két példány Észak-Európából érkezett és itt pihenő vékonycsőrű víztaposó táplálkozott, a levegőben pedig egy parlagi sas körözött.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyik legfontosabb indikátorfaj a magyar sóballa. Fotó: Mile Orsolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíbiccsapat a tavon. Fotó: Hamar Sándor

 

A 2013 őszén indított természetvédelmi program fő célkitűzése, hogy az ötvenes években csatornával kettévágott szikestó-medret újra egyesítsék. A természetes vízjárás helyreállításával és a mélyebb fekvésű, elnádasodott szikes gyepterületek legeltetésével a jelentősen kiterjednének a madarak által is kedvelt, Európában szinte csak Magyarországon előforduló nyílt, szikes vízi élőhelyek.

További információ a programról: www.boddi.hu

   
 
2017.10.06.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.
A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában
 
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design