magyar english deutsch
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Mit jelent a KNPI címere?

Az óvó emberi kézben levő tojás a természet törékenységét jelzi.
A "hímes tojáson" levő minta a kiskunsági homokbuckás tájat, az itt jellemző
borókát, és Petőfi Az Alföld c. verséből is ismert vörös vércsét ábrázolja.

Vagyonkezelési Koncepció

ITT

Áttekintő térkép

 
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl
Natura 2000 helyrajzi számos lista településenként
A normaszöveg és e helyrajzi számos lista megtalálható ITT.
 
A térképi megjelenítés ITT érhető el.
Óra
 
Az óráról itt érdeklődhet.
 
Közadatkereső

Natura 2000 fenntartási tervek
 
Nemcsak ritka, de a neve is megtévesztő
 
A hét vadvirága sorozatban e heti növényünk, a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) egy igazi ritkaság – amelynek rokonaival azonban igen gyakran találkozunk: a rózsák, nőszirmok és tulipánok mellett alighanem a kardvirág a legkedveltebb, legismertebb, és legnagyobb változatosságban előforduló virágunk a kertekben.
   
 
 

A virágoskertekben ültetett nagyvirágú, színpompás, gyakran cirmos leplű (szirmú) kardvirágok ősei Fokföldről, Dél-Afrikából származnak, számos kereszteződés során nyerték el mai formájukat. Európában is honos néhány fajuk, ezek többsége a Mediterráneumhoz kötődik, rendszerint rózsaszínes-lilás virágúak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ókorban a görögök és a rómaiak a kardvirág gumóját (vagy ahogy általában a köznyelv helytelenül emlegeti: hagymáját) amulettként használták gonosz lelkek ellen, porrá törve pedig sebgyógyításra alkalmazták. Utóbbi felhasználási mód egész sokáig megmaradt, gyógyszertárakban is árulták radix victorialis rotunda (kerek győzedelmes gyökér) néven.

A kardvirág tudományos és magyar neve egyaránt levelének formájára utal: a Gladiolus kardocskát jelent (a Gladius a római katonák által használt rövid, kétélű, eredetileg spanyol kard). Miután a közeli rokon nőszirmok levele is hasonló, régebben – mint pl. Cseh Károly „Borszék Gyógyászati és Nemzetgazdasági Szempontból” c. 1873-as könyvében – az egész rokonsági kör neve kardlevelűek volt. Népi nevei között szerepel a dárdácska, madárliliom, dákoska, (szép)legényfű, vagy legényvirág, sőt, Földi János 1793-ban kiadott „A Magyar Füvésztudományról” c. művében  a kardikó elnevezés is szerepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazánkban mindössze két fajuk őshonos, és mindkettő igazi ritkaság. A védett réti kardvirág az Északi-középhegységben, Dél-Bakonyban, a Vasi-dombvidéken és az Észak-Alföldön fordul elő. A fokozottan védett mocsári kardvirág Európa-szerte erősen megfogyatkozott, jelentősebb állományai mindössze Bajorországban, Észak-Olaszországban, és Magyarországon maradtak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokáig itthon is igen kevés állománya volt ismert, a két Balaton-felvidéki, és az egyetlen ásotthalmi populáció összpéldányszáma a 2000-es évek elején alig 10.000 tő körül mozgott. Az azóta eltelt időszakban több új állomány került elő – elsősorban a Dél-Kiskunságban, illetve egy aprócska, néhány töves állományt találtak meg újra a Mátrában –, és az ásotthalmi Csodaréten élő populáció példányszáma a megfelelő kezelésnek köszönhetően 250.000 tő fölé nőtt. Ennek ellenére, a populációk kis területi kiterjedése, a számukra otthont ad gyepfoltok szántók által határoltsága, és élőhelyeik átalakulása miatt a faj továbbra is igen veszélyeztetettnek számít – itthon, és Európában egyaránt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár tudományos (Gladiolus palustris) és magyar neve (mocsári kardvirág), illetve több európai országban érvényes neve (német: sumpf gladiole; angol: marsh gladiolus) is arra utal, hogy mocsarakban él, valójában számos élőhelyen találkozhatunk vele – mocsarakban azonban éppen nem. Sztyeppréteken, ligetes tölgyesek alatt, kiszáradó kékperjés lápréteken egyaránt előfordul, a németországi, és hazai tapasztalatok alapján elsősorban a láprét-sztyepprét átmeneti zónában érzi magát legjobban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További érdekessége a növénynek, hogy bár kerti változatai igen színpompásak, nincs olyan szín és forma, amit ne találnánk meg a kertészetek kínálatában.

A mocsári kardvirág meglepően „színtartó”. Számos növényfajnál találhatunk fehér virágú, pigmenthiányos példányokat, illetve olykor a fehértől akár a sötétbíborig terjedő színskálát felölelő virágokat (különösen gyakori ez pl. a kosboroknál, ám a mocsári kardvirágnál eleddig egyetlen egy fehér virágú példányt sem sikerült megfigyelnünk – sem a Csodaréten nyíló 150.000 – 200.000 tő között, sem a németországi 1000 – 450.000 töves állományokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg és fotók: Aradi Eszter, KNPI

 

Még egy kis érdekesség:

A kardvirág jelen van Dél-Amerikában is – a magyar származású, az Anschluss után, 1938-ban Olaszországba menekülő, majd 1951-ben Brazíliába kivándorló, és ott a Donna Emma-völgyben letelepedő, kalandos életű (egyszer azzal is meggyanúsították, hogy  ő Mengele) Alexander Lenard „The valley of the Latin bear” c. művében (amely magyarul „Völgy a világ végén” címmel jelent meg) így ír róluk:

...[a gladiolus-ok] dél-amerikai virágok, érezni, hogy itt vannak otthon. Színpompájuk kastélyokhoz méltó. … "A mennoniták hozták - hallottam. - Szorgalmas emberek, sokra akarják vinni, ha jó helyen vannak, jobbra vágynak, a legtöbben már elmentek erről a vidékről."  - A kardvirágok azonban ott maradtak a völgyben, és májusban messze világítanak a bíborszín virágok. Sok a rózsaszínű gladiolus. Szép, ha a vándor virágot hagy hírmondónak! És biztosabb, mint arra várni, hogy más ültesse a virágot egy sírra. Egyszer egy igen távoli fazendáról sárga szívű, vörös gladiolusokat hoztam. Nagyon összebarátkoztak a rózsaszínűekkel, közös unokáik a sárga, a piros, a rózsaszín minden árnyalatában, minden összeállításában pompáznak. Szívesen bízom rájuk emlékemet.

Valójában a mennoniták még Európából vihették magukkal a növényt, a kertekből kiszökött példányok telepedhettek meg a völgyben; Amerikában honos kardvirág-fajról nem tudunk.
 
   
 
2017.06.12.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
SZÉCHENYI 2020 pályázatok
 
Átláthatósági nyilatkozat
KNPIg AKTUÁLIS

bejelentéseket
fogadják.
Fehértavi darvadozás 2017.
www.kolon-to.com
Facebook
 
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban
www.kolon-to.com
 
 
 
A szalakóta védelme a Kárpát-medencében


 
 
OAKEYLIFE
 www.kolon-to.com
RAPTORS PREY LIFE
 

 

Élet az erdőben
 
 
 
 
 
Kolon-tavi Madárvárta

www.kolon-to.com

Muzsikál az erdő
Muzsikál az erdő
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design